Aktivitetskrav 5-årslicenser

Kävlinge Pistolklubbs styrelse förväntar sig att alla som innehar egen vapenlicens erövrar guldmärkesfordringar varje år. Vid förnyelse eller ny ansökan av vapenlicens får inte dina guldmärkesfordringar vara äldre än max 2 år.

För medlemmar i Kävlinge Pistolklubb som innehar 5-årslicenser, kommer aktivitet att behöva styrkas genom loggat deltagande på klubbens tränings- och tävlingstillfällen för att nytt föreningsintyg skall kunna utfärdas. Du som har flertalet vapen måste även vara beredd på att kunna styrka ditt fortsatta behov av varje vapen med resultat från externa tävlingar. Det är därför mycket viktigt att du fortsätter vara aktiv som skytt i klubben och deltar i så många externa tävlingar som möjligt.

Styrelsen beslutade att skärpa interna regler för att bevilja föreningsintyg inför ansökan om vapenlicens eller framförallt förnyelse av tidigare 5-årslicens. Detta beslut är från 2014-08- 26 och för att slippa onödiga diskussioner med enskild medlem vid utfärdande av föreningsintyg. Därför finns det nu tydliga kriterier som skall uppfyllas av dig som ny medlem. Detta beslut har reviderats av styrelsen under hösten 2016 pga polisens nya direktiv.

Följande gäller enligt styrelsebeslut från 2017-02-08.

Krav är att Du:

Deltagit på minst 2 städdagar/arbetsdagar per år.
Deltagit som funktionär på minst 1 av Kävlinge PK,s inbjudningstävlingar.
Deltagit på minst 5 klubbtävlingar per år.
Har loggat deltagande på klubbens tävlingar/träningar enligt FAP
Bedömning görs även på alla typer av aktivitet föregående år + året man ansöker.

Tänk på att kompletterande Guldmärkesfordringar inte får vara äldre än max 2 år.

För nya medlemmar räknas man som aktiv medlem från det datum då man påbörjat sin utbildning för pistolskyttekort (första kurstillfället efter introduktion). Efter 6 månader från detta datum kan man begära ett föreningsintyg av styrelsen för vapen i kaliber .22LR.